Wegwijs in onderzoek

Enquêtes

Enquêtes worden vooral ingezet om de mening van mensen te achterhalen. 

  • Online
  • Papier
  • Face-to-face